Privacy Policy

Het doel van deze pagina is om aan te geven op welke manier wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, behandelen en beschermen. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, in het bijzonder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer  en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna : de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’).
Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Wie verwerkt en behandelt uw gegevens:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is Nomad Lifestyle Shop, met maatschappelijke zetel te 9de linielaan 7,8434 Lombardsijde, België en btw nummer BE0869805235.
Je kan ons steeds contacteren via [email protected] of via gewone briefwisseling op het hierboven vermelde adres.

Welke informatie verzamelen wij en waarom verzamelen we dit:

Bij het aanmaken van een account en/of het plaatsen van een bestelling verzamelen wij uw persoonlijke gegevens zoals voornaam, naam, facturatie adres, woonplaats, leveradres, telefoonnummer, email-adres, (indien van toepassing) bedrijfsnaam en btw nummer, financiële informatie (bankgegevens, Paypal informatie,…). Deze info is noodzakelijk om met u te kunnen communiceren,om uw bestelling te kunnen leveren en om eventuele terugbetalingen te kunnen uitvoeren.
Bij gebruik van ons contactformulier verzamelen wij uw email-adres, voornaam en naam en eventuele persoonlijke gegevens die in uw bericht worden vermeld.

De door u meegedeelde persoonsgegevens op deze website zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Om u op de hoogte te stellen van de status van uw bestelling of te antwoorden op uw vraag
  • Om uw bestelling naar u te versturen of u te contacteren voor afhaling.
  • Om administratieve redenen
  • Voor marketingdoeleinden

Bij het bezoeken van onze website verzamelen wij informatie over uw interessegebieden, uw activiteit op de website, de duur van uw verbinding, datum, tijdstip, IP adres,… Deze gegevens worden niet gekoppeld aan contactgegevens of andere persoonlijke details. Het is dus voor ons onmogelijk om surfgedrag aan een persoon te koppelen.
Deze informatie laat ons toe onze website verder te optimaliseren en u te kunnen voorzien van relevante informatie over producten die u misschien leuk vindt.

Deze gegevens worden door Nomad beheerd en worden nooit aan derden doorverkocht.
Uw gegevens kunnen wel doorgegeven worden aan onze externe dienstverleners, zoals:

  • Transportbedrijven (Bpost) en eventuele tussenpersonen
  • Betaalpartners (momenteel Mollie)
  • Boekhoudkantoor
  • Hostingmaatschappij

Met al deze bedrijven heeft Nomad een verwerkingsovereenkomst. Dit betekent dat deze bedrijven garanderen dat uw gegevens op een veilige en correcte manier behandeld worden. Deze gegevensoverdracht is nodig om uw bestelling te kunnen leveren.
Verder is Nomad verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of door een gerechtelijke uitspraak.

Hoe kunt u uw gegevens beheren, opvragen en/of verwijderen?

Volgens de AVG richtlijnen hebt u het recht op toegang en inzage tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te (laten) wijzigen, het recht om uw gegevens te (laten) schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
Indien u dit recht wil uitoefenen dient u contact met ons op te nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en om uw bestelling te kunnen leveren en afhandelen. De periode waarin uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan de termijnen vermeld in de voorschriften uit het BTW wetboek.